Ultra eu België

Harde antifouling voor de sterkste aangroeicondities.

Voor jachten die snel varen, of vaak langere periodes in de haven stilliggen. Ook geschikt voor wedstrijdjachten (bv als de antifouling graag bijgeschuurd wordt.)
Toepasbaar op ondergronden van: polyester, staal, hout, brons, inox en lood. Niet toepasbaar op aluminium.

Let op: In de rest van Europa is Ultra EU niet meer verkrijgbaar. België is het laatste land van Europa dat nog Ultra EU met koper toelaat. In andere landen zijn enkel nog producten verkrijgbaar met een veel lager gifstofgehalte: Ultra 300, Interspeed, Interspeed Extra, Interspeed Ultra eu, Ultra en Ultra eu. Ze zijn goedkoper omwille van het lagere biocidegehalte, maar veel minder effectief.

Vraag uw locale jachtwerf om advies ivm de applicatie van de Belgische koperhoudende versie van Ultra.

Share/Bookmark/Subscribe